Van harte welkom op onze website.

Op deze site geven wij u een beeld van onze parochiegemeenschap. Hiermee willen wij u naast en in aanvulling op onze parochiegids die huis-aan-huis wordt verspreid in Baarle-Nassau een beeld geven van onze parochie. Wij richten ons niet alleen tot al onze medeparochianen maar ook tot alle andere mensen die geďnteresseerd zijn in onze parochie.

Naast de historie van onze parochie willen wij u vooral actuele informatie verschaffen over de diverse activiteiten die in onze parochie plaatsvinden. Ook kunt u hier informatie vinden over de diverse werkgroepen die onze parochie rijk is. Zoals u kunt zien, zijn er binnen onze geloofsgemeenschap gelukkig vele vrijwilligers, die zich inzetten voor onze parochie. Binnen de Rooms-Katholieke kerk, maakt onze parochie deel uit van de regio Alphen en valt zij onder het dekenaat "De Baronie" van het bisdom van Breda. Wij hebben op deze site verschillende links opgenomen waarmee u andere parochies en katholieke instanties kunt bezoeken.
Wij spreken de hoop uit dat u door onze website wegwijs wordt gemaakt in onze parochie en dat u de geboden informatie kunt gebruiken. Natuurlijk bent u altijd welkom in onze kerk en kunt u altijd een beroep doen op onze pastores.

Parochiebestuur en pastoor

Parochie O.L.V. van Bijstand

 

Voor vragen of foto's die u geplaatst wil hebben op deze site kunt u contact opnemen met : 

José Verhoeven. mailadres: info@parochiebaarle-nassau.nl

Vorige