Parochie O.L.Vrouw van Bijstand Baarle-Nassau

 

Woensdag 15 augustus

19.00 uur ; Kapel Nijhoven : Eucharistieviering b.g.v. het Hoogfeest van Maria-ten-hemel-opneming met aansluitend sacramentsprocessie door de bidtuin.

Met medewerking van het parochiekoor.

Intenties :

Jgt. Fons en Liza Olieslagers Kools en zonen Jan en Jos

Jgt. Meggy Adriaensen

Ouders van Tilborg Hendriks

Anna Hendriks

Marinus Antens (ver)

 

Zaterdag 18 augustus

19.00 uur : Woord- en communiedienst.

Met medewerking van het parochiekoor.

Intenties :

Jgt. Jef en Lies van Tilburg Braspenning

Gerard, Rietje en Marie-Louisje van de Lindeloof

Rosa Keustermans Proost, Jos Keustermans en overleden familieleden en vrienden

Jan Jansens (ver)

Frans Staes (ver)

Josephina Doesborg Smeekens

Lien Kerremans Kennes

Jac Brouwers

Christ Blom

 

Maandag 20 augustus

15.00 uur ; Janshove : Woord- en communiedienst.

 

Woensdag 22 augustus

19.00 uur ; Kapel Nijhoven : Eucharistieviering.

Intenties :

Gerrit van den Broek (ver)