Parochiekern O.L.Vrouw van Bijstand Baarle-Nassau

 

 

Vrijdag 29 mei

10.30 uur : Afscheidsdienst (in besloten kring) voor Maria Broeders van Beek (87 jaar). Gevolgd door crematie te Turnhout.

 

 

Coronavirus

 

Geen weekendvieringen tot 1 juli 2020

 

In verband met de ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 1 juli afgelast. Ook de vieringen op maandag in Janshove en op woensdag in de kapel van Nijhoven gaan niet door. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. Ook in de kerken van Sint Jan de Doper in Alphen, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten zullen tot 1 juli geen vieringen plaatsvinden.

 

De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om uw begrip en gebed. In Alphen, Baarle Nassau, Chaam, Gilze en Riel is de Maria kapel gewoon geopend. U blijft daar van harte welkom voor gebed.

 

Viering in beperkte kring

Wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten vinden.

 

Samengevat:

 

Vieringen in de media

De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt Radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

 

Gebed

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:

God, toevlucht in onze nood,

kracht in onze vertwijfeling en angst,

vertroosting in ziekte en lijden.

Wees ons, uw volk, nabij en genadig

nu wij allen de gevolgen ondervinden

van het uitgebroken corona-virus.

Wees een Beschermer voor hen

die dit virus hebben opgelopen,

Wij bidden voor hen om hoop en genezing.

Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus

zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.

Wij bidden voor allen die werkzaam zijn

in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,

dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk

ten dienste van heel de samenleving.

Doe ons besefen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons

en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons

bestaan ervaren.

Versterk ons geloof en onze hoop

zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven

aan uw vaderlijke voorzienigheid.

Door Christus onze Heer.

Amen.

 

 

Het vervallen van diensten heeft gevolgen voor de intenties

Er vinden geen weekendvieringen (en ook geen viering op maandag in Janshove) meer plaats. Er kunnen dus ook geen intenties worden voorgelezen. Het bestuur van Sint Jan de Doper besloot om als volgt om te gaan met reeds aangevraagde intenties:

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Jose Verhoeven via info@parochiebaarle-nassau.nl of via telefoonnummer: 013-5077657.

Het parochiesecretariaat blijft voorlopig gesloten.