Onze Lieve Vrouw van Bijstand, Trouwe moeder

                    

Als de Turken in 1453 Constantinopel binnenvallen, vernietigen zij 'de Hoop van de Christenen', de icoon van Onze Lieve Vrouw die door de evangelist Lucas zou zijn geschilderd. Een kopie van de afbeelding wordt op Kreta vereerd, alleen heeft de schilder er een zorgelijke moeder van gemaakt.

 

Op de icoon zien we Jezus zitten op de arm van Maria. Bang kijkt Hij naar de aartsengelen MichaŽl en GabriŽl, die Hem op zijn toekomstig lijden wijzen, waarop Jezus bescherming zoekt bij zijn verdrietige moeder. Maar Maria is ook onze moeder, ze kijkt ons aan terwijl ze Jezus' linkerhand vasthoudt, opdat haar Zoon ons niet kan oordelen, maar wel kan zegenen met zijn rechterhand. Jezus is zo geschrokken dat zijn linker sandaaltje is losgeraakt.

Deze icoon wordt in de vijftiende eeuw door een westerse koopman gestolen, maar de 'vlegel' krijgt op zijn sterfbed wroeging. Een vriend belooft het waardevolle 'ding' naar een waardige plaats te brengen, maar beloven en doen zijn twee. Op zijn sterfbed verschijnt Maria aan zijn zesjarige dochter en zegt dat haar afbeelding van 'altijddurende bijstand' naar de Ierse monniken in de Mattheuskerk van Rome moet. Bij de vrome kloosterlingen vinden daarna de nodige mirakelen op haar voorspraak plaats. In 1709 trekken de Fransen Rome binnen en die zijn al niet veel beter dan de Turken. Ternauwernood weten de monniken de icoon naar een van hun kloosters over te brengen, waar die in de vergetelheid raakt. De Italiaanse monnik Agostino Oregetti wil als laatste der mohikanen het geheim niet zijn graf mee innemen en onthult het in 1863 aan de misdienaar MichaŽl Marchi, die het wel gelooft.

Als Marchi intreedt bij de redemptoristen en bij toeval de naam van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand hoort vallen, licht hij zijn overste in. De paters blijken op de plaats van de oude Mattheuskerk een eigen kerk te hebben. Als het verhaal de pauselijke oren van Pius IX bereikt, staat deze erop dat de afbeelding terugverhuist. Hij had als jongen in de Mattheuskerk bij haar gebeden. De paus geeft de paters de opdracht tot in eeuwigheid voor de icoon te zorgen en de beeltenis over de wereld te verspreiden. De icoon krijgt zelfs een eigen feestdag en wel op 27 juni.

MichaŽl As

 

vorige