Parochiekern O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau   


ZANGKOREN

PAROCHIEEL ZANGKOOR SINT-CECILIA

Doelstelling van het parochiekoor is het mede verzorgen van de liturgische vieringen in de kerk in samenspraak met de pastoor.

De taak van het koor is ondersteunend, zowel in de weekendvieringen als bij rouw- en trouwdiensten en jubilea.

De kwaliteit van het koor staat op een hoog peil. De koorleden doen hun best om die kwaliteit te handhaven en liefst nog te verhogen.

De repetities zijn elke woensdag van 20.00 tot 22.00 uur in het patronaat.

                                                           Dirigent: Frank van Nimwegen

Contactpersoon: mevr. E. Rijnberg

Bredaseweg 10, tel. 5078997

 

JONGERENKOOR BAARLE

Jongerenkoor Baarle is een actieve groep jongeren in de leeftijd van 12 tot ongeveer 25 jaar. Elke vrijdag van 20.00 tot 21.30 uur repeteren zij in 'het home', een gedeelte van het patronaat gelegen naast de kerk. Als je ook graag met hen mee wilt zingen of een instrument bespeelt, dan ben je altijd van harte welkom!

Naast repeteren en diensten verzorgen, organiseren ze ook nog andere ontspannende activiteiten. Leuk joh!

                                                            Dirigent: dhr. Joost van der Wulp

Contactpersoon: Anke van der Pas,

Oordeelsestraat 1, tel. 5077266

 

KINDERKOOR 'DE KERKUILTJES'

Kinderen van groep 3 t/m 8, kunnen lid worden van het kinderkoor. Ze zingen bij alle gezinsvieringen; dat zijn er ongeveer 8 per jaar. Iedere vrijdagavond  is er een repetitie van 19.00 tot 20.00 uur in het patronaat.

Dirigent: dhr. Joost van der Wulp

Contactpersoon: mevr. Monique van Gestel

Email: wenmoon1@kpnmail.nl