Sacramenten

1. DOOPSEL

Wanneer u uw kind wilt laten dopen, kunt u zich aanmelden bij het parochiesecretariaat. Het spreekuur is op dinsdag van 9.00 tot 10.30 uur. Tel. 013-5079226, e-mail: info@parochiebaarle-nassau.nl

Diaken G. Fennema is de vaste doopheer voor Baarle-Nassau. Zijn adres is: Rector van den Broekstraat 1A, 5111 VT Baarle-Nassau.

Tel. 06-30948209. e-mail: gfennema@kpnmail.nl

2. EERSTE COMMUNIE EN VORMSEL

In 2020 wordt het Sacrament van het Vormsel in onze regio toegediend op zaterdag 18 januari om 19.00 uur in Alphen. De eerste communie vindt plaats op zondag 19 april om 12.00 uur in onze kerk.

De voorbereiding op deze beide sacramenten vindt plaats in samenwerking met de RK Basisschool "de Akkerwinde". Contactpersoon voor de eerste communie: Monique van Gestel. email: wenmoon1@kpnmail.nl Contactpersoon voor het vormsel: Pastoraal werkster mevrouw P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, e-mail: p.vermeulendekker@gmail.com

Kinderen en jongeren, die geen onderwijs op basisschool de Akkerwinde in Baarle-Nassau volgen, kunnen zich voor de voorbereiding van Eerste Communie en Vormsel opgeven bij het secretariaat of bij bovengenoemde contactpersonen.

3. HUWELIJK EN JUBILEUM

Een huwelijk of jubileum kan gevierd worden in de parochiekerk of in de kapel op Nijhoven. Graag ruim van tevoren aanmelden bij het parochiesecretariaat. Het spreekuur is op dinsdag van 9.00 tot 10.30 uur. Tel. 013-5079226, e-mail: info@parochiebaarle-nassau.nl

U kunt zich ook rechtstreeks aanmelden bij een van de leden van het pastoraal team.

4. H. COMMUNIE THUISBRENGEN

Rond de eerste vrijdag van de maand kunnen mensen, die aan huis gebonden zijn, de H. Communie thuis ontvangen. U kunt zich aanmelden bij diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl

5. SACRAMENT VAN DE ZIEKEN

Wanneer u het sacrament van de zieken of een ziekenzegening wenst te ontvangen, kunt u het nummer voor pastorale noodsituaties bellen: 06-83409787. Bij geen gehoor kunt u een van de pastores ook op hun persoonlijke telefoonnummer bereiken.

6. SACRAMENT VAN VERGEVING EN VERZOENING

Wanneer u dit sacrament wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com.

 

Vorige