Pastoraal team Sint Jan de Doper

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, 
email: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, 
email:
diakenstefanlange@gmail.com;

Diaken G. Fennema, Rector van den Broekstr. 1A, 5111 VT Baarle-Nassau, tel. 06-30948209, 
email: 
gfennema@kpnmail.nl

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, 
tel. 06-51958259, email: 
p.vermeulendekker@gmail.com

NOODNUMMER PASTORALE TEAM: 06-83 40 97 87

Vorige