Stichting orgelfonds

Doelstelling van deze in 1996 opgerichte stichting is het behoud van het bestaande orgel in de kerk van O.L. Vrouw van Bijstand. De stichting tracht haar doel te bereiken door het verkrijgen van geldmiddelen ten behoeve van het onderhoud en eventueel uitbreiding van bedoeld orgel.

 

In 2004 werd het orgel gerestaureerd en werd de speeltafel vernieuwd.

 

Vorige