Mortuarium

In het mortuarium, Nieuwstraat 14A, gelegen aan de achterzijde van het patronaat, kunnen de overledenen uit Baarle-Nassau/Baarle-Hertog en omstreken opgebaard worden, ongeacht hun geloofsovertuiging. De bezoektijden zijn in overleg met de begrafenisondernemer vast te stellen. De exploitatie is in handen van begrafenisonderneming Creemers, maar andere begrafenisondernemingen kunnen in overleg met de fa. Creemers ook van deze ruimte gebruik maken.

Contactpersoon: Dhr. I. Creemers tel. 06-53787734

Vorige