Lectoren

De taak van de lectoren is het verzorgen van schriftlezingen tijdens de vieringen. Zij treden tevens op als koster. Enkele lectoren verzorgen woord- en communiediensten als er geen pastor aanwezig is.

Contactpersoon: dhr. J. Lückman, Boschovenseweg 54, tel. 5079993

Vorige