KERKBERICHTEN

Deze vindt u wekelijks in "Ons Weekblad" en op de website www.parochiebaarle-nassau.nl onder vieringen.

Inlichtingen: Parochiesecretariaat op dinsdagochtend van 9.00 uur tot 10.30 uur tel. 013-5079226

Vorige