Financiën.

Voor alle financiële aangelegenheden kunt u contact opnemen met de penningmeester, dhr. J. Verhoeven, Gen. Maczeklaan 23, tel. 5077657. E-mail: j.verhoeven@planet.nl

1. PAROCHIEBIJDRAGE - ACTIE KERKBALANS

Traditiegetrouw wordt elk jaar in de maand januari landelijk de actie "Kerkbalans" gehouden. Het doel van deze actie is alle parochianen op te roepen jaarlijks hun bijdrage te geven aan hun kerk. In een begeleidend schrijven staat waaraan deze bijdragen in onze parochie besteed worden. Ruim 60 vrijwilligers brengen de enveloppen met informatie en machtigingskaart bij de parochianen thuis. Een week later halen zij de ingevulde kaart weer op. In onze parochie hanteren wij voor het jaar 2021 een minimale bijdrage van € 132,00. Deze bijdrage kan ook gestort worden op rekeningnummer NL37RABO 0103.8098.56 t.n.v. parochiebijdragen Baarle-Nassau. Voor de organisatie van de werkzaamheden is de werkgroep “Actie Kerkbalans” actief.

Contactpersoon: mevr. K. Lückman-Voeten, Boschovenseweg 54, tel. 5079993

2. TARIEVEN

Stipendia

In onze parochie hanteren wij de tarieven zoals het bisdom ons voorschrijft:

- misstipendium (H. Mis of woord- c.q. communiedienst)         € 11,00

- doop                                                                              € 132,-**

- eerste communie                                                             € 132,-**

- vormsel                                                                          € 132,-**

- inzegening kerkelijk huwelijk                                             € 612,-*

- jubileumviering                                                                € 307,-*

- uitvaartdienst (incl. avondwake)                                        € 608,-*

- dienst crematorium of op de begraafplaats, zonder

  voorafgaande kerkelijke dienst                                           € 408,-*

- enkel avondwake                                                              € 206,-*

* Deze tarieven gelden niet bij betaling van de minimaal geadviseerde parochiebijdrage over de laatste vijf jaar.

** Dit tarief geldt niet bij betaling van de minimaal geadviseerde parochiebijdrage in het betreffende jaar.

Grafrechten

Grafrechten, stichtings- en onderhoudskosten voor 20 jaar      € 1710,-

Bijbegraving                                                                         €  340,-   

Bijzetting urn in bestaand graf                                               €  163,-

Bewaring asbus in urnenmuur, 

stichtings- en onderhoudskosten voor 20 jaar                         €   914,-

Bewaring asbus in urnengraf,

stichtings- en onderhoudskosten voor 20 jaar                        € 1250,-

Bijzetting urn in urnenmuur of urnengraf                                €    25,-

 

Kindergraf:    

Grafrechten, stichtings- en onderhoudskosten                         €  855,-

----------------------------------------------------------------------------------

Verlenging grafrechten + onderhoudskosten voor 10 jaar         €  562,-

Verlenging grafrecht kindergraf voor 10 jaar                            €  281,-

Verlenging grafrecht urnenmuur voor 10 jaar                         €  336,-

Verlenging grafrecht urnengraf voor 10 jaar                             356,-

 

Nijhoven

Gedenkplaat op gedenkmuur bij as-uitstrooiveld in de bidtuin bij de St. Salvatorkapel Nijhoven

voor 10 jaar                  € 54,-

Verlenging voor 10 jaar  € 54,-

 

Vorige