Collectanten.

De taak van de collectanten is in de weekenddiensten te collecteren voor parochie en bisdom. Daarnaast worden de volgende collectes gehouden:

Caritas

Bisschoppelijke Adventsactie

Memisa

Vastenactie

Roepingenzondag

Nederlandse Missionarissen

Diaconie

MIVA missie verkeersmiddelenactie

Ziekenzondag / Zonnebloem

Pax Christi

Wereldmissiedag

Jongerenwerk Breda

Parochie

Contactpersoon: dhr. J. Verhoeven, tel. 5077657

Vorige