Bestuur parochiekern Baarle-Nassau

De kerncommissie heeft als doelstelling het besturen van de parochiekern met de ter beschikking zijnde geldmiddelen en de doelmatige aanwending daarvan ten dienste van de parochiekern. Daarnaast heeft het tevens als doelstelling het bevorderen van het pastoraal beleid en de parochie-activiteiten in samenwerking met het pastoraal team.

Door de bisschop van Breda zijn de volgende personen benoemd:

Mevr. Kor Lückman

Dhr. Johan Staes

Dhr. Frans Schellekens

 

Vorige