Begraafplaats.

De begraafplaats, naast de kerk, is eigendom van de parochie.

Elke inwoner van Baarle-Nassau heeft recht om begraven te worden op ons kerkhof of, na de crematie, op bijzetting van de asbus (urn).

Er zijn 4 mogelijkheden van begraving of bijzetting:

a. Een graf voor één of twee overledenen;

b. Kindergraf voor een kind van ten hoogste twaalf jaar;

c. Eigen ruimte in urnenmuur;

d. In een urnengraf.

Grafrechten worden gevestigd bij een (eerste) begraving of bijzetting voor een periode van 20 jaar door een schriftelijke overeenkomst. Verlenging van grafrechten geschiedt steeds voor een periode van 10 jaar. Voor het gebruik van onze begraafplaats is het reglement, goedgekeurd door de Bisschop van Breda, dd 26 september 2012, van toepassing.

Dit reglement is op verzoek verkrijgbaar bij de penningmeester.

De voorschriften voor graftekens en beplantingen vindt u in de parochiegids.

Voor de huidige tarieven zie: financiën.

Bij het strooiveld in de bidtuin bij de kapel op Nijhoven bevindt zich een gedenkmuur. Op deze muur kan ter nagedachtenis van een overledene, waarvan de as is uitgestrooid, een gedenkplaat worden aangebracht. Gedenkplaten moeten worden uitgevoerd in zwart graniet en er geldt een vast formaat van 12,4x29,6x2 cm. De leveranciers/steenhouwers in de regio zijn hiervan op de hoogte en zij kunnen u adviseren over de aan te brengen tekst en eventuele tekens.

Begraafplaatsadministratie:

In deze administratie worden gegevens opgenomen van personen die op onze begraafplaats begraven liggen. Tevens registreren we de gegevens van de rechthebbende ofwel contactpersoon. Deze ontvangt van ons een schrijven in het jaar dat de grafrechten aflopen. Met het oog hierop wordt de rechthebbende respectievelijk de contactpersoon verzocht om in geval van verhuizing zijn nieuwe adres op te geven. Dit voorkomt onnodig zoeken.

Contactpersoon: dhr. J. Lückman Boschovenseweg 54, tel. 5079993

                         e-mail: rkbegraafplaatsbaarle@kpnmail.nl

 

Vorige