Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Pastor J. van Velthoven, tel. 0161-233743, e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

 

Een nieuw kinderkoor in onze regio

 

Vind je zingen leuk? Ook samen zingen met andere kinderen? Dat kan!

 

Er is al een kinderkoor in Baarle-Nassau - ‘de Kerkuiltjes’. Wil je hier komen zingen neem dan contact op met Sylvia de Leeuw – tel. 013-5072186

 

Maar met dit nieuwe initiatief wordt er nu gewerkt aan een nieuw kinderkoor voor de vijf andere dorpen in onze regio (Alphen, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten). Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom!

Bij veel aanmeldingen worden de leeftijdsgroepen opgesplitst, zodat er op verschillende niveaus en eventueel op meerdere plaatsen geoefend kan worden.

 

Door een werkgroep is contact gelegd met de Stichting Koorplein Noord-Brabant. Koorplein Noord-Brabant beoogt de vocale amateurkunst in deze provincie te stimuleren. Speerpunt daarbij is de zang door jonge mensen, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. Het wordt een algemeen jeugdkoor, voor iedereen. Met dit koor gaan we op verschillende plaatsen zingen.

De dirigent besteedt veel aandacht aan de muzikale vorming. Zingen, met een goede ontwikkeling van de stem en van het gehoor, is de basis van elke muziekhobby, zowel vocaal (zingen in een koor of musicalgroep) als instrumentaal (spelen in een harmonie, fanfare of combo).

 

Voor de herfstvakantie is er in Gilze al een start gemaakt en gezien de eerste belangstelling (ruim 20 kinderen) willen we graag blijven zingen en gaan we dus na de herfstvakantie door met dit mooie project voor de gehele regio!

 

Eerste repetitie na de herfstvakantie

Heb je al zin gekregen om mee te doen? Kom dan naar de repetitie op dinsdag 31 oktober om 15.00 uur of om 15.45 uur, in De Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze.

Of de repetitie op deze plaats en op deze tijd blijft hangt af van de mogelijkheden van de aanmelders. Afhankelijk van de reacties wordt bepaald waar en wanneer definitief de repetities gaan plaats vinden.

Voor aanmeldingen en voor meer informatie kun je terecht bij: Harrie Muskens,  Koorplein, 06-20236732,  h.muskens@hetnet.nl

REGIO:          Alphen – Baarle-Nassau – Chaam – Gilze –  Riel – Ulicoten 

 

Jeugdkoor vraagt kartrekkers

Er is animo voor het zingen in een jeugdkoor. Elke dinsdag wordt in De Schakel in Gilze gerepeteerd, onder vakkundige leiding. De kinderen zijn enthousiast en willen goed leren zingen. Dat is prima toch en de moeite waard om dit te stimuleren.

In een gesprek met enkele ouders bleek ook hun waardering voor het genomen initiatief; zij zouden het toejuichen als het koor een vaste structuur krijgt. De repetitietijd (misschien 16.15 uur) en de repetitieplaats (ook in Chaam of Alphen?) zijn wellicht nog aan te passen of uit te breiden.

Het jeugdkoor heeft een algemene instelling, iedereen is welkom, en het koor wil meewerken aan alle mogelijke initiatieven en optredens in de gemeenschap.

 

Een bestuur

Maar de knellende vraag is op dit moment: wie wil het koor mee leiden, mee besturen? Dit gebeurt nu door Koorplein Noord-Brabant. Deze stichting stimuleert in deze provincie de groei en bloei van de zangkoren, met als speerpunt de zang door kinderen en jongeren. Zij heeft het initiatief genomen tot oprichting van dit koor. Het is echter noodzakelijk dat enkele ouders, enkele sympathisanten het bestuur gaan vormen. Er is een breder draagvlak nodig. De taken kunnen we verdelen, zodat het voor iedereen te doen is, en de tijdsbesteding beperkt blijft tot circa twee uur per maand.

Wie wil het initiatief mee oppakken? Wie staat open voor een gesprek?

Het is een prachtige job. Er is niets zo mooi dan zingende, jonge mensen. En het is de toekomst van het koorleven.

 

Nadere informatie:  

Koorplein, Harrie Muskens, tel. 06-20236732, secretaris@koorplein.nl.

Kapelaan Jochem van Velthoven, tel. 0161 – 233743, kapelaanvanvelthoven@gmail.com

 

____________________________________________________________________________

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

 

 

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

______________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze*

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam*

* altijd eucharistieviering

                                                                                

                     

                                                                                                              

   

Vorige