Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Kapelaan F. Ceriani, tel. 0161-233743, e-mail: fed.ceriani@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

Denk mee over de naam van de nieuwe parochie!                                November 2018

Geachte parochianen,
De samenvoeging van de zes parochies Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten begint steeds meer vorm te krijgen. Op 1 januari 2020 is het zover en gaan we als één grote, nieuwe parochie verder. Ook al zullen de kerken hun “oude” naam behouden, de nieuwe parochie krijgt een nieuwe eigen naam. Wij willen u bij deze uitnodigen om met ons na te denken over de naam van onze toekomstige parochie. Het zou mooi zijn als uit de nieuwe naam zou blijken wie we willen zijn als parochie of als de naam van de parochie een band zou hebben met het verleden van onze regio.
Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de nieuwe naam:

1) het is de naam van een heilige, bv H. Bonifatius, of H. Paus Johannes Paulus II,  of  de naam verwijst naar een openbaringsgegeven uit de bijbel of uit de traditie dat op Christus of Maria betrekking heeft, bv H Drie-eenheid, of Goede Herder, of OLV van Zeven Smarten of Maria ten Hemelopneming,

2) het kan niet gaan om een naam van een van de huidige parochies

3) de nieuwe parochienaam is nog niet in gebruik in ons bisdom. 

We zien uw suggesties, voorzien van de motivatie waarom u deze naam geschikt vindt, graag tegemoet. Wilt u die vóór 6 januari 2019 mailen naar naam.nieuwe.parochie.alphen.gilze@gmail.com of afgeven op een van de parochiesecretariaten van onze 6 kerken? Doe uw suggestie in een envelop en schrijf op de envelop dat het om de naam van de nieuwe parochie gaat. Uit alle suggesties zullen we enkele namen selecteren. Daarna gaan we u – parochianen van de nieuwe parochie – vragen welke naam uw voorkeur zou hebben.
Maar eerst ontvangen we graag uw suggesties voor de naam van onze nieuwe parochie. We zijn erg benieuwd!

Regiobestuur samenwerkingsverband Alphen-Gilze

___________________________________________________

Op weg naar één parochie voor de regio Alphen-Gilze, AUGUSTUS 2018

Zoals  u weet hebben de zes parochies van de regio Alphen-Gilze,  te weten Alphen, Baarle-Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten, van bisschop Liesen de opdracht gekregen om in 2020 als één grote parochie verder te gaan. Omdat we al geruime tijd samen werkten, hebben we eensgezind deze opdracht opgepakt. Ruim een jaar geleden is een ‘samenvoegingscommissie’ aan de slag gegaan. Deze commissie bestaat uit afgevaardigden van de zes parochiebesturen met pastoor Demmers als voorzitter. We worden begeleid door Geerten Kok, bisschoppelijk gedelegeerde voor de kerkopbouw.

Bij de beoogde samenvoeging houden de zes huidige parochies op te bestaan en gaan alle rechten
en verplichtingen van de zes afzonderlijke parochies over naar de nieuwe parochie. De huidige parochies zullen na de samenvoeging verdergaan als parochiekernen.

De samenvoegingscommissie heeft tot taak om voor de nieuwe parochie een parochieplan op te stellen. Daarin moeten beleidskeuzes voor de middellange termijn en werkplannen voor het eerste jaar worden vastgelegd. De commissie is begonnen met inventariseren. Zij heeft de huidige zes parochies goed in kaart gebracht en kan aan de hand daarvan vaststellen wat de nieuwe parochie te wachten staat.

Over de bestuurlijke inrichting van de nieuwe parochie heeft de samenvoegingscommissie inmiddels een duidelijk beeld voor ogen. Bij de oprichting moet de nieuwe parochie een bestuur krijgen dat is samengesteld uit zeven leden: de pastoor, als voorzitter, en een lid uit elk van de zes huidige parochies. Deze bestuursleden worden benoemd door de bisschop. Het parochiebestuur houdt zich bezig met het opstellen van het beleid van de nieuwe parochie en het aansturen van de parochiekernen.

Elk van de parochiekernen krijgt een parochiekerncommissie. Namens en in overleg met het  parochiebestuur zorgt de parochiekerncommissie voor het organiseren, coördineren en (laten) uitvoeren van activiteiten en werkzaamheden in hun  parochiekern. De parochiekerncommissies beheren ook de middelen die het parochiebestuur daarvoor ter beschikking stelt.

Tot het beleid hoort ook het gebouwenbeleid. Het parochiebestuur laat zich daarbij adviseren door de gebouwencommissie, die is samengesteld uit leden van de huidige zes parochiebesturen. Op dit moment doen we ons uiterste best om de zes kerken open te houden. We weten niet wat de toekomst brengen zal, maar op korte termijn is er geen sprake van sluiting van één of meerdere kerkgebouwen.

De samenvoegingscommissie streeft ernaar om eind volgend jaar een concept van het parochieplan voor te leggen aan de bisschop. Voor het zover is, zal er nog veel werk moeten worden verzet. Er is in elk geval één onderwerp waarbij alle parochianen worden betrokken: het kiezen van een naam voor de nieuwe parochie. Hoe dat in zijn werk gaat, hoort u nog.

Als u vragen hebt over het samenvoegingstraject, kunt u voor informatie terecht bij de huidige parochiebesturen. Zij kunnen u meer vertellen en/of doorverwijzen naar de samenvoegingscommissie.

Namens de samenvoegingscommissie,
pastoor J. Demmers

 

Binnenkort vindt in uw regio de informatiebijeenkomst plaats over de bisdombedevaart 2019 (12-19 oktober). In totaal worden verspreid over het bisdom zes bijeenkomsten gehouden. Mensen die overwegen om mee te gaan op deze bijzondere bedevaart kunnen zich op deze avonden uitgebreid laten informeren en ook alvast reisgenoten ontmoeten.

Wilt u aub parochianen, die geïnteresseerd kunnen zijn, attent maken op deze bijeenkomst.

De bijeenkomst in uw regio is op woensdag 6 februari 19.30 uur, Hoofdstraat 58, 51 51 JG Rijen.

Deze informatiebijeenkomst is voor de parochies:  Sint Elisabethparochie Raamsdonkveer

*      H. Catharinaparochie Oosterhout

*      H. Geest Rijen

*      Parochie Dongen, Klein Dongen Vaart

*      Samenwerkingsverband Alphen/Gilze

*      Vijfheiligenparochie Made

U wordt gevraagd zich in verband met de logistiek aan te melden voor de informatiebijeenkomst. Dat kan via E bedevaart@bisdombreda.nl.

Mensen zijn uiteraard ook van harte welkom op een van de andere informatiebijeenkomsten in een andere regio als de datum hen beter uitkomt. Zie voor de data de bisdomwebsite, of hieronder.

Een bedevaart is een bijzondere reis. Natuurlijk is het al fijn om met elkaar onderweg te zijn, mooie ervaringen op te doen, en het leven met elkaar te delen. Het wordt een echte bedevaart doordat we als gelovigen met elkaar op weg gaan en we ons geloven voeden en beleven. Zo groeit ook de verbondenheid die we met elkaar hebben als gelovigen in het bisdom.

 

Wij hopen daarom dat u zich met velen aanmeldt, en we zien uit naar een inspirerende en genoeglijke reis. Met vriendelijke groet,

Vicaris Paul Verbeek

        Aanmelden voor de bisdombedevaart kan via www.bisdombreda.nl via de knop

'Bisdombedevaart 2019' op de homepage

        Het Sint Franciscuscentrum heeft een inspirerend voorprogramma dat voor deelnemers én niet-deelnemers interessant is: In het spoor van Benedictus. Zie hiervoor www.sintfranciscuscentrum.nl

Dit zijn de informatiebijeenkomsten voor de bisdombedevaart 2019

Donderdag 21 februari 19.30 uur: Oudenbosch

Cuyperszaal, Pelgrim 2, St. Annaplein 6, 4731 HN

Bernardusparochie Oudenbosch

Sint Franciscusparochie Rucphen

Immanuelparochie Zevenbergen

Norbertusparochie Roosendaal

Samenwerkingsverband Zundert/Rijsbergen

Maandag 11 maart 19.30 uur: Lewedorp - Burg. Lewestraat 11, 4456 AG Pater Damiaanparochie Goes H. Mariaparochie Walcheren.

Vieringen eerste H. Communie 2019

Zondag 12 mei 2019

10.00 uur parochie O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle Nassau

12.00 uur parochie H. Antonius Abt te Chaam

 

Zondag 19 mei 2019

10.00 uur parochie Sint Petrus' Banden te Gilze

12.00 uur parochie H. Willibrordus te Alphen

 

Zondag 26 mei 2019

11.00 uur parochie H. Antonius Abt te Riel

 

Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning

 

65 jaar Bedevaarten naar Banneux

 

Dit zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart naar de Maagd der Armen in Banneux:

Gezamenlijk of individueel gebed, bezinning doormiddel van de aangeboden vieringen, gesprek met medepelgrims of onze gedreven vrijwillige medewerkers en ontspanning tussen het hele gebeuren door of op de tombola-avond (maandag).

 

“Caritas Banneux bisdom Breda” organiseert voor het 65ste jaar meerdere bedevaarten naar Banneux N-D. Naast de 5-daagse reis staat ook de dagbedevaart op het programma.

 

5-daagse bedevaart

Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen in het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), verblijf 5 dagen en 4 nachten in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche o.b.v. volpension, zowel met de heen- als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma met eigen pastores, een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers).

Deelname mogelijk voor zowel gezonde (mobiele) als zieke/oudere (minder mobiele) pelgrims.

 

JUBILEUM-bedevaart: vrijdag 10 t.e.m. dinsdag 14 mei 2019

 

Prijs: 310 euro p.p. (toeslag 1-persoonskamer: 50 euro)

 

Dagbedevaart: zondag 12 mei

Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), bij aankomst deelname aan de Internationale Eucharistieviering en ’s middags aan het plechtige lof met pelgrimszegen, volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm, inclusief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus.

 

Prijs: 47,50 euro p.p.

 

Uw interesse gewekt?

Neem een kijkje op onze website: http://banneux-breda.jouwweb.nl

En schrijf u in!

Info:

Tel: 0164 61 29 73

Email: banneux-breda@hotmail.com

 

-------------------------------------------------------------------------------------

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

 

 

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. E-mail adres: info@parochiebaarle-nassau.nl Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met  € 10,50 deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

______________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam

                                                    

                     

                                                                                                              

   

Vorige