Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Pastor J. van Velthoven, tel. 0161-233743, e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

LEF

Op 13 januari trapte LEF het nieuwe jaar af met een gezellige nieuwjaarsborrel. Het was goed te zien dat ook de jongeren uit Alphen aanwezig waren. Het jongerenhonk heeft een facelift gekregen, met dank aan de jongeren zelf! Het is belangrijk om een ruimte te hebben waar je elkaar graag ontmoet en het leven met elkaar kunt delen.

Als voorbereiding op de veertigdagentijd vierden we eerst samen Carnaval. Dit deden we op vrijdag 9 februari met een karaoke avond. Een aantal jongeren hadden de LEF om verkleed te komen. We hebben heerlijk meegezongen en ons verwonderd over de vele zangtalenten!

Na Pasen gaan we een activiteit organiseren samen met de jongeren van het AZC Gilze. Tijdens de Chaamse KBO-kerstviering is er voor de jongeren wonend op het AZC Gilze een inzameling gehouden. Hierdoor kunnen we samen met de vluchtelingen een mooie middag organiseren, met ontspanning, ontmoeting en gezelligheid. Dankjewel!

Kent u nog jongeren met LEF,  verwijs ze dan naar onze facebookpagina LEF of stuur een mailtje naar kapelaanvanvelthoven@gmail.com

 

-----------------------------------------------------------------------------------------

 

 

H. Vormsel 20 januari 2018 te Chaam

 

Tijdens een feestelijke eucharistieviering heeft bisschop Liesen aan ons het sacrament van het H. Vormsel toegediend. Wij bedanken iedereen die betrokken is geweest tijdens de voorbereiding en vieringen. Mede dankzij jullie hulp kijken we terug op een onvergetelijke dag. Op 18 februari zien we elkaar weer in Gilze.

 

Anne Boeren – Lenny Deliën – Dewi Groffen – Michiel Gulickx – Co van Hees – Neel Huijben – Thijs Jochems – Nori de Jong – Eline Leuris – Joost de Leijer – Janne Lintsen – Britt Smulders – Mathieu Snoeijs – Linde Vriens

 

___________________________________________________________________

 

 

VASTENACTIE 2018

Het Vastenactie project 2018 wordt uitgevoerd door de Zusters van het Heilig Hart van Jezus en Maria. Wij werken daaraan van harte mee.

De zusters zijn sinds 1962 in de Mbala-regio in Zambia actief. Zij zijn hiervoor gevraagd door de toenmalige overheid en door de bisschop. Vanuit hun missie hebben de zusters zich ingezet op het gebied van onderwijs en ziekenzorg, met speciale aandacht voor geestelijk en/of lichamelijk gehandicapte kinderen. Zij hebben bijvoorbeeld (samen met het bisdom) een ziekenhuis gebouwd en dat jarenlang gerund.

 

Sinds de HIV- en aidspandemie hebben de zusters in Zambia hun werkzaamheden verschoven. Het ziekenhuis is overgenomen door de overheid en de zusters hebben het Households In Distress (HID)-programma opgezet in 1991. Het doel van het HID-programma is om de impact van HIV/aids te verminderen via voorlichting en goede gezondheidszorg en door mensen te helpen in hun eigen levensonderhoud te voorzien. De zusters zijn de enige grote religieuze hulporganisatie in deze regio die op het gebied van HIV en aids werkt.

Binnen het HID-programma richten de zusters zich op hulp aan weeskinderen en kwetsbare kinderen; zorgen ze voor opleiding en opvang van gehandicapte kinderen en volwassenen; en werken ze met armoedebestrijdingsprogramma’s en bewustwordingsprogramma’s.

 

Ons Vastenactieproject richt zich op 300 hiv-positieve mannen en vrouwen die weduwe/weduwnaar of alleenstaande (pleeg)ouder zijn, die een laag inkomen hebben - tussen de 0 en 6 euro per week – en die gemiddeld zo’n zes tot acht personen in hun huishouden tellen.

Het doel van dit project is om de onafhankelijkheid van deze mensen (100 per jaar, drie jaar lang) te vergroten door ze te trainen op ondernemerschap en manieren om in hun levensonderhoud te voorzien. Het project zal ze bijvoorbeeld leren hoe ze hun eigen onderneming kunnen starten en uitbreiden. We willen ze een startkapitaal bieden of een starterspakket om een landbouwbedrijfje op te zetten.

Na drie jaar hebben de deelnemers aan dit programma dan voldoende inkomen om goed voor hun familie te zorgen. In totaal zullen met dit project ruim 15000 mensen in de Mbala-regio in Zambia bereikt en geholpen kunnen worden.

 

40 DAGEN CHALLENGE

We weten dat de Vastenactie en de Vastentijd 40 dagen duurt. Een mooie gelegenheid om aan de 40-dagen challenge mee te doen met als thema:

even minderen, om méér te helpen.

Het idee is simpel. We laten gedurende de Vastentijd iets staan. Het daarmee gespaarde geld doneren we aan Vastenactie.

We kunnen zelf bepalen wat dat ‘iets’ kost wat we laten staan.

Enkele voorbeelden zijn:

40 dagen geen koekje bij de koffie is 40 x 0,50; dus € 20

40 dagen geen toetje na het eten is 40 x 1,25:   dus € 50

Zo zijn er nog veel meer ideeën te bedenken.

Toon uw creativiteit en doneer uw bijdrage in de bussen achter in de kerk.

Die staan er gedurende de hele Vastentijd.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mededelingen Kath+Lab maandag 19 februari

 Op maandag 19 februari is er een Kath+Lab bijeenkomst.

Deze bijeenkomst staat in het teken van ons gebed en devotie tot Maria, de moeder van God.

We zullen ontdekken dat we op verschillende manieren Maria om voorspraak kunnen vragen.

Het Rozenkransgebed is velen van ons vertrouwd maar er is nog veel te ontdekken.

U bent allen van harte welkom in de parochiezaal van Chaam.

De zaal is geopend vanaf 19.45 uur. We beginnen om 20.00 uur. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Een nieuw kinderkoor in onze regio

 

Vind je zingen leuk? Ook samen zingen met andere kinderen? Dat kan!

 

Er is al een kinderkoor in Baarle-Nassau - ‘de Kerkuiltjes’. Wil je hier komen zingen neem dan contact op met Sylvia de Leeuw – tel. 013-5072186

 

Maar met dit nieuwe initiatief wordt er nu gewerkt aan een nieuw kinderkoor voor de vijf andere dorpen in onze regio (Alphen, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten). Jongens en meisjes uit groep 3 t/m 8 van de basisschool zijn van harte welkom!

Bij veel aanmeldingen worden de leeftijdsgroepen opgesplitst, zodat er op verschillende niveaus en eventueel op meerdere plaatsen geoefend kan worden.

 

Door een werkgroep is contact gelegd met de Stichting Koorplein Noord-Brabant. Koorplein Noord-Brabant beoogt de vocale amateurkunst in deze provincie te stimuleren. Speerpunt daarbij is de zang door jonge mensen, zowel binnen als buiten het reguliere onderwijs. Het wordt een algemeen jeugdkoor, voor iedereen. Met dit koor gaan we op verschillende plaatsen zingen.

De dirigent besteedt veel aandacht aan de muzikale vorming. Zingen, met een goede ontwikkeling van de stem en van het gehoor, is de basis van elke muziekhobby, zowel vocaal (zingen in een koor of musicalgroep) als instrumentaal (spelen in een harmonie, fanfare of combo).

 

Voor de herfstvakantie is er in Gilze al een start gemaakt en gezien de eerste belangstelling (ruim 20 kinderen) willen we graag blijven zingen en gaan we dus na de herfstvakantie door met dit mooie project voor de gehele regio!

 

Eerste repetitie na de herfstvakantie

Heb je al zin gekregen om mee te doen? Kom dan naar de repetitie op dinsdag 31 oktober om 15.00 uur of om 15.45 uur, in De Schakel, Kerkstraat 104 in Gilze.

Of de repetitie op deze plaats en op deze tijd blijft hangt af van de mogelijkheden van de aanmelders. Afhankelijk van de reacties wordt bepaald waar en wanneer definitief de repetities gaan plaats vinden.

Voor aanmeldingen en voor meer informatie kun je terecht bij: Harrie Muskens,  Koorplein, 06-20236732,  h.muskens@hetnet.nl

REGIO:          Alphen – Baarle-Nassau – Chaam – Gilze –  Riel – Ulicoten 

 

Jeugdkoor vraagt kartrekkers

toontje rood

Er is animo voor het zingen in een jeugdkoor. Elke dinsdag wordt in De Schakel in Gilze gerepeteerd, onder vakkundige leiding. De kinderen zijn enthousiast en willen goed leren zingen. Dat is prima toch en de moeite waard om dit te stimuleren.

In een gesprek met enkele ouders bleek ook hun waardering voor het genomen initiatief; zij zouden het toejuichen als het koor een vaste structuur krijgt. De repetitietijd (misschien 16.15 uur) en de repetitieplaats (ook in Chaam of Alphen?) zijn wellicht nog aan te passen of uit te breiden.

Het jeugdkoor heeft een algemene instelling, iedereen is welkom, en het koor wil meewerken aan alle mogelijke initiatieven en optredens in de gemeenschap.

 

Een bestuur

Maar de knellende vraag is op dit moment: wie wil het koor mee leiden, mee besturen? Dit gebeurt nu door Koorplein Noord-Brabant. Deze stichting stimuleert in deze provincie de groei en bloei van de zangkoren, met als speerpunt de zang door kinderen en jongeren. Zij heeft het initiatief genomen tot oprichting van dit koor. Het is echter noodzakelijk dat enkele ouders, enkele sympathisanten het bestuur gaan vormen. Er is een breder draagvlak nodig. De taken kunnen we verdelen, zodat het voor iedereen te doen is, en de tijdsbesteding beperkt blijft tot circa twee uur per maand.

Wie wil het initiatief mee oppakken? Wie staat open voor een gesprek?

Het is een prachtige job. Er is niets zo mooi dan zingende, jonge mensen. En het is de toekomst van het koorleven.

 

Nadere informatie: 

Koorplein, Harrie Muskens, tel. 06-20236732, secretaris@koorplein.nl.

Kapelaan Jochem van Velthoven, tel. 0161 – 233743, kapelaanvanvelthoven@gmail.com

 

____________________________________________________________________________

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

 

 

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. E-mail adres: info@parochiebaarle-nassau.nl Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met 10,50 euro deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

______________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze*

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam*

* altijd eucharistieviering

                                                                                

                     

                                                                                                              

   

Vorige