Parochiekern O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

 

 

Voor actueel nieuws zie de website: www.sint-jan-de-doper.nl

 

Vieringen in september, oktober en november:

Communieviering)

·         2 november    14.00 uur       Gilze – Allerzielen en gravenzegening (woord- en

communieviering)

·         2 november    19.00 uur       Gilze – Allerzielen (woord- en communieviering)

·         2 november    19.00 uur       Alphen – Allerzielen

·         2 november    19.00 uur       Baarle-Nassau – Allerzielen (woord- en communieviering)

·         6 november    19.00 uur       Baarle-Nassau

·         7 november    9.30 uur         Ulicoten

·         7 november    11.00 uur       Alphen

·         13 november  19.00 uur       Gilze

·         14 november  9.30 uur         Chaam

·         14 november  11.00 uur       Alphen – Familieviering

·         20 november  19.00 uur       Baarle-Nassau

·         21 november  9.30 uur         Riel

·         21 november  11.00 uur       Alphen

·         27 november  19.00 uur       Gilze

·         28 november  9.30 uur         Ulicoten

·         28 november  11.00 uur       Alphen

 

* contactpersonen voor het aanmelden voor het bijwonen van een viering :

 

U kunt zich ook aanmelden via het formulier op de website: www.sint-jan-de-doper.nl

 

 

 

____________________________________________________________________________

 

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

 

 

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat is gevestigd op Nieuwstraat 14, 5111 CW Baarle-Nassau. Het secretariaat is elke dinsdagochtend geopend van 9.30 – 10.30 uur. Telefoon: 013-5079226. E-mail: info@parochiebaarle-nassau.nl  Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag een envelop met € 11,00 in de brievenbus, Nieuwstraat 14. Om verzekerd te zijn van publicatie van de misintenties in “Ons Weekblad” verzoeken wij u deze uiterlijk de maandag voorafgaand aan de betreffende viering op te geven. De misintenties en ander nieuws van de parochie kunt u ook vinden op de website: www.parochiebaarle-nassau.nl of op de website www.sint-jan-de-doper.nl

______________________________________________________________________________

                                              

                     

                                                                                                              

   

Vorige