Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

Geachte parochianen van de regio,

Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de regio Alphen- Gilze is er de volgende mededeling:
Zoals u al hebt kunnen lezen is de naam van de nieuwe parochie bekend geworden: na het tellen van de 278 stemmen bleek dat bijna de helft van de stemmen is uitgebracht op Johannes de Doper, of wel Sint Jan de Doper. Het dopen is een belangrijk sacrament in ons geloof, het eerste sacrament. Johannes doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen. Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.
Een vast vertrouwen in God, er op uitgaan om het geloof te verkondigen, delen, nederig zijn en rechtvaardig, zijn inspirerende waarden die onze nieuwe parochie goed kan gebruiken.
In onze nieuwe parochie, Sint Jan de Doper, blijven de 6 kerken hun naam behouden en blijven ook de patroonheiligen van die kerken herdacht worden.
Naast de naam van onze nieuwe parochie zijn ook de namen van de mensen die in het nieuwe bestuur gaan plaatsnemen bekend gemaakt. De samenvoegingscommissie was van mening dat het het beste zou zijn om uit elke voormalige parochie één persoon te benoemen in het nieuwe bestuur en dus ook te gaan voor mensen met bestuurservaring omdat het vooral in het begin best ingewikkeld is om alles goed te regelen. 
Het nieuwe parochiebestuur bestaat dus uit 7 personen: pastoor Demmers is de voorzitter, Ine Ultee uit Chaam vice-voorzitter, Nicole Broekman uit Alphen secretaris, Jan Verhoeven uit Baarle-Nassau penningmeester, Peter Dirven uit Ulicoten voor de gebouwen, Ernest Olde Scheper uit Gilze en Jos Vanhooren uit Riel. De taken voor de laatste twee worden nog vastgesteld.
Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.
Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop – wiens doopnaam ook Johannes de Doper is - onze nieuwe parochie komen inwijden. Dit vindt plaats in de kerk van Chaam om 11.00 uur.

 

__________________________________________________________________________

 Vormsel 2020

 

Zestien vormelingen en hun ouders zijn dit jaar samen op pad gegaan om te ontdekken: “Wat is het vormsel? “ en “Wat betekent “Geloof in je leven” voor mij?”. Kiezen voor het  H. Vormsel en het geloof is niet meer vanzelfsprekend voor jongeren in deze tijd en vraagt om moed/lef om je open te durven stellen voor het geloof en het onbekende. Als thema is daarom dit jaar voor Brave Young Hearts gekozen.

Inmiddels hebben we vijf bijeenkomsten achter de rug waarbij we gewerkt hebben met een kernwoord en kleur per bijeenkomst, die centraal staan. Langzaam ontstaat er ook een gebedssleutelhanger, waarbij elke kraal een eigen betekenis heeft. Naast het projectboek Vormselkracht, hebben alle vormelingen, dit jaar ook een eigen portofolio, waarin zij op creatieve wijze laten zien wat zij gedurende het vormseltraject leren en ervaren. Ouders helpen ons bij de uitvoering en invulling van de bijeenkomsten en hebben ook samen met de vormelingen een video gemaakt voor de bisschop met een  beperkt aantal vragen. We zijn in afwachting van de reactie van de bisschop. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om met en van elkaar te leren, maar ook om samen plezier te hebben.  Vaste onderdelen van een bijeenkomst zijn samen bidden, samen een verhaal lezen en bespreken en een spel of doe-opdracht.

Onlangs, 9 november, hebben we  deelgenomen aan het Lopend Vuurtje in Bergen op Zoom. Een dag speciaal georganiseerd vanuit het bisdom Breda voor vormelingen en hun ouders. Om 10 uur begonnen we de dag met een viering, waarbij onze vormelingen mochten assisteren. Daarna volgde er een apart programma voor de ouders en een voor de vormelingen op 2 verschillende locaties in de buurt van de kerk. De vormelingen gingen in spelvorm aan de slag en later nog in gesprek met een van de vormheren. Tussendoor werd er nog gezamenlijk genoten van een broodmaaltijd.

De ouders gingen met elkaar in gesprek over het geloof, waarbij vragen als: Wat is voor jou belangrijk in het geloof?, Wat wil je je kinderen meegeven? En wie was/is voor jou belangrijk c.q. bepalend geweest voor jouw kijk op het geloof? Na een gezamenlijke broodmaaltijd, was er nog een korte lezing over het leven van Willibrordus en werd er nog even kort over doorgepraat door de ouders.

Om 15.00 was er nog een korte gezamenlijke viering in de kerk, waarbij handoplegging centraal stond voor jong en oud. Een bijzondere ervaring en een mooie afsluiting van de dag.

De komende weken gaan we verder met de voorbereidingen op het H. Vormsel.

18 januari 2020 ontvangen onze vormelingen het  H. Vormsel van de bisschop in de viering om 19.00 in de Willibrorduskerk te Alphen. We willen er samen een mooie viering van maken. Bent u er ook bij?

 

Namens werkgroep Vormsel

Jessica Schoonderwoerd-Leijten en Rian Derks

Come home, Go Rome!

Vele wegen leiden naar Rome. Misschien ben je ook wel eens in Rome geweest. Maar ben je ook wel eens op bedevaart geweest naar deze wereldstad? Die kans krijg je nu!

Van 26 april tot en met 2 mei 2020 wordt een Jongerenbedevaart georganiseerd naar Rome.

Wat kun je verwachten?

Op zondag 26 april vertrek je met het vliegtuig. Samen bezoeken we de graven van de apostelen Petrus en Paulus, de eerste leerlingen van Jezus. Tijdens de bedevaart denken ook wij na over hoe we Jezus’ leerling kunnen zijn en hoe wij Hem kunnen volgen. Elke dag wordt de Eucharistie gevierd op een bijzondere plaats, waaronder in de St. Pieter en in de oudste Mariakerk van het Westen: de Santa Maria Maggiore. Uiteraard is er ook de audiëntie met paus Franciscus op het St. Pietersplein. Je overnacht in de jeugdherberg van de paters Teatijnen in het centrum van Rome, naast de grote basiliek van Sint Andreas. Verreweg het meeste in Rome zal te voet of met het openbaar vervoer worden gedaan. Een goede conditie en goed kunnen lopen zijn daarom vereist, mede vanwege het ‘stevige’ programma en de vele indrukken die opgedaan worden. Op zaterdag 2 mei reis je per vliegtuig terug naar Nederland.

In het kort:

 

Ik zou het super vinden als we ook met enkele jongeren uit ons Bredase Bisdom Rome kunnen gaan ontdekken!

 

Kapelaan Jochem van Velthoven

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

 

 

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. E-mail adres: info@parochiebaarle-nassau.nl Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met  € 10,50 deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

______________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam

                                                    

                     

                                                                                                              

   

Vorige