Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Diaken S. Lange, tel. 06-25338903, e-mail: diakenstefanlange@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

Geachte parochianen van de regio,

Namens het pastorale team en de parochiebesturen van de regio Alphen- Gilze is er de volgende mededeling:
Zoals u al hebt kunnen lezen is de naam van de nieuwe parochie bekend geworden: na het tellen van de 278 stemmen bleek dat bijna de helft van de stemmen is uitgebracht op Johannes de Doper, of wel Sint Jan de Doper. Het dopen is een belangrijk sacrament in ons geloof, het eerste sacrament. Johannes doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen. Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.
Een vast vertrouwen in God, er op uitgaan om het geloof te verkondigen, delen, nederig zijn en rechtvaardig, zijn inspirerende waarden die onze nieuwe parochie goed kan gebruiken.
In onze nieuwe parochie, Sint Jan de Doper, blijven de 6 kerken hun naam behouden en blijven ook de patroonheiligen van die kerken herdacht worden.
Naast de naam van onze nieuwe parochie zijn ook de namen van de mensen die in het nieuwe bestuur gaan plaatsnemen bekend gemaakt. De samenvoegingscommissie was van mening dat het het beste zou zijn om uit elke voormalige parochie één persoon te benoemen in het nieuwe bestuur en dus ook te gaan voor mensen met bestuurservaring omdat het vooral in het begin best ingewikkeld is om alles goed te regelen. 
Het nieuwe parochiebestuur bestaat dus uit 7 personen: pastoor Demmers is de voorzitter, Ine Ultee uit Chaam vice-voorzitter, Nicole Broekman uit Alphen secretaris, Jan Verhoeven uit Baarle-Nassau penningmeester, Peter Dirven uit Ulicoten voor de gebouwen, Ernest Olde Scheper uit Gilze en Jos Vanhooren uit Riel. De taken voor de laatste twee worden nog vastgesteld.
Als u vragen hebt over de samenvoeging, kunt u ze aan de huidige bestuursleden stellen, dan kan schriftelijk of mondeling.
Op zondag 5 januari 2020 zal de bisschop – wiens doopnaam ook Johannes de Doper is - onze nieuwe parochie komen inwijden, “dopen”. Plaats en tijd worden later nog gepubliceerd.

 

__________________________________________________________________________

Informatieavond eerste H. Communie 2020

 

De viering van de eerste H. Communie 2020 zal plaatsvinden op zondag 19 april 2020 om 12.00 uur. Wil je informatie over de voorbereiding en het programma? Of wil je weten wat er van jou als ouder en van je kind wordt verwacht dan ben je van harte welkom op:

 

Datum:                 dinsdag 29 oktober 2019

 Tijd:                      20.00 uur

 Locatie:               het  Patronaat, Nieuwstraat 14, Baarle Nassau     (naast de kerk)

 

Graag tot ziens op de informatieavond! 

 

Pauline Vermeulen – Dekker, pastoraal werkster 

 

Parochies regionaal samenwerkingsverband Alphen – Gilze   (per 1 januari 2020 parochie St. Jan de Doper) 

 

p.vermeulendekker@gmail.com +31 (0)6  51 95 82 59

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

DOE JIJ MEE AAN HET VORMSEL 2020?

 

Informatie-bijeenkomsten H. Vormsel 2020

Parochies samenwerkingsverband Alphen – Gilze  *** vanaf 1 januari 2020 parochie St. Jan de Doper

 

Tijdens deze bijeenkomsten vertellen we jou en je ouders meer over wat het Vormsel is en op welke manier de voorbereiding gaat.

 

Wanneer vinden de informatiebijeenkomsten plaats?

Op maandag 16 september ben je vanaf 19.30 welkom in de parochiezaal van Chaam.

De ingang van de parochiezaal is aan de linkerzijde van de kerk, Dorpstraat 48 te Chaam.

 

***

Op donderdag 19 september ben je vanaf 19.30 uur welkom in de parochie zaal van Alphen.

De ingang van de parochiezaal is aan de rechterkant van de pastorie aan de Raadhuistraat 4 te Alphen.  

 

Voor wie zijn deze bijeenkomsten bedoeld?

Alle kinderen die in groep 8 zitten die horen bij de parochies van Alphen, Baarle Nassau, Chaam, Gilze, Riel en Ulicoten zijn van harte welkom.

 

Moet ik  na afloop van deze bijeenkomst al zeker weten of ik mee doe?

Nee, dat hoeft niet. Je mag er nog een paar weken over nadenken. Voor de eerste vormsel bijeenkomst in september stuur je ons een e-mail zodat we weten dat je erbij bent.  Je kunt het volledig ingevulde inschrijfformulier dan meenemen. 

 

Wat doe ik als ik op 16 en 19 september niet aanwezig kan zijn?

Neem gerust contact op met ons via ons e-mailadres.

 

Ik zit op het bijzondere onderwijs of woon in België en hoor bij de Nederlandse parochie

Volg je de route van het bijzonder onderwijs of op een school in België, dan ben je ook van harte welkom om naar één van deze avonden te komen.

 

Graag tot ziens op 16 of 19 september!

 

Rian en Jessica

Werkgroep Gezin & Geloof 

e-mail:  sintjandedopervormsel@gmail.com

_________________________________________________________

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

 

 

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. E-mail adres: info@parochiebaarle-nassau.nl Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met  € 10,50 deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

______________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam

                                                    

                     

                                                                                                              

   

Vorige