Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Kapelaan F. Ceriani, tel. 0161-233743, e-mail: fed.ceriani@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

STEM MEE OVER DE NAAM VAN DE NIEUWE PAROCHIE

Geachte parochianen van de regio,

Er zijn veel inzendingen binnengekomen op onze vraag om mee te denken over een naam voor de ene parochie, die uit het samengaan van onze 6 parochies van de regio Alphen-Gilze zal ontstaan op 1 januari 2020. Helaas waren de voorgestelde namen niet allemaal bruikbaar omdat ze, zoals u weet, aan een aantal criteria moeten voldoen. Uit de voorstellen die zijn binnengekomen, heeft de samenvoegingscommissie een aantal namen gekozen waarna ze zijn voorgelegd aan de bisschop. Er zijn nu nog vier namen over. Wij willen u deze namen voorleggen met een korte motivatie erbij. Het zijn allemaal heiligen die in hun leven de stem van God hebben verstaan. De namen staan op volgorde van het alfabet:

Hubertus, naamdag 3 november. Hubertus leefde in de 7e eeuw en was graag buiten in de natuur en ook een fervent jager. De legende vertelt dat, toen hij op Goede vrijdag een hert wilde schieten, hij een stem hoorde die zei dat hij zich beter kon wijden aan het geloof. Dat heeft hij vanaf toen gedaan. Hij is later bisschop geworden van Maastricht en Luik. De Hubkes traditie (gezegend brood dat zou beschermen tegen hondsdolheid) wordt in bijna al onze parochies jaarlijks in ere gehouden.

Johannes de Doper, naamdag 24 juni. Johannes wordt beschouwd als de voorloper van Jezus. Hij doopte in de Jordaan en zei “Na mij komt iemand die groter is dan ik; ik ben zelfs niet waard de riem van zijn sandaal los te maken”. Hij herkende Jezus op het moment dat hij Hem doopte. Hij wordt omschreven als een rechtvaardig man, eenvoudig en sober, die mensen opriep om te delen (diaconie). Johannes staat bekend om zijn vast vertrouwen in God en door zijn nederigheid.

Servatius, naamdag 13 mei, een van de IJsheiligen. Servatius leefde in de 4e eeuw en hij was bisschop van Tongeren en Maastricht. Hij wordt gezien als eerste bisschop van de Nederlanden. Volgens de overlevering ontving hij van Petrus de sleutel van de Hemelpoort. Na zijn dood deden allerlei wonderverhalen over hem de ronde. Hij is begraven in Maastricht waar nog steeds de Heiligdomsvaarten plaatsvinden. Servatius betekent de geredde.

Theresia van Lisieux, naamdag 1 oktober. Theresia van Lisieux is de patroonheilige van de missie. Ze leefde in de 19e eeuw. Ze wordt ook de kleine Theresia genoemd, omdat ze wilde zijn als de kinderen: jezelf klein maken en daardoor God de kans geven om zijn werk in je te doen. In onze tijd heeft de kerk het moeilijk. Mensen vergeten vaak de mooie en waardevolle zaken die het geloof heeft gebracht. Als gelovigen hebben we de belangrijke taak = missie om te laten zien dat het geloof ons veel brengt.

Dit zijn de vier heiligen waaruit u een keuze kunt maken. We zijn heel benieuwd welke patroonheilige u het best vindt passen bij onze nieuwe parochie. Geef uw voorkeur aan ons op door te mailen naar naam.nieuwe.parochie.alphen.gilze@gmail.com of door de naam op een briefje te schrijven en dat in de brievenbus te doen van één van de parochiesecretariaten van onze 6 kerken. Eerste Paasdag sluit de stembus. Op 8 mei zal onze nieuwe patroonheilige bekend worden gemaakt.
De keuze ligt nu bij u!

Regiobestuur samenwerkingsverband parochies Alphen-Gilze

__________________________________________________

 

Vastenactie 2019
Schoon water verandert alles!

Even je handen wassen, een glas water pakken, de wc doortrekken of thee zetten:

we staan er in Nederland nauwelijks bij stil wat een luxe het is dat we kranen in huis hebben waar altijd schoon, veilig water uit komt.

In grote delen van de wereld is water ver weg en vaak ook onveilig.

Dat veroorzaakt talloze problemen: op het gebied van gezondheid, opleiding en scholing, economische ontwikkeling en de verhouding tussen mannen en vrouwen.

Vooral vrouwen en kinderen ondervinden de gevolgen van de watercrisis.

Vastenactie steunt diverse projecten die schoon water dichtbij mensen brengen. En daarmee worden levens blijvend veranderd!

 

Over de hele wereld lopen dagelijks miljoenen vrouwen en kinderen urenlang naar het dichtstbijzijnde moeras,

naar de rivier of het meer om water te halen.

Dat heeft grote gevolgen voor het dagelijks leven.

Zo wordt in ontwikkelingslanden naar schatting 80% van de ziektes veroorzaakt door verontreinigd water.

Er gaan daardoor jaarlijks 443 miljoen schooldagen verloren, omdat kinderen ziek thuis blijven.

En wereldwijd wordt de helft van alle ziekenhuisbedden ingenomen door mensen die door vies water ziek zijn geworden.

Iedere 90 seconden sterft er een kind door vervuild water…

De watercrisis veroorzaakt ook andere problemen.

De tijd die vrouwen en kinderen besteden aan het halen van water,

kunnen ze niet besteden aan andere dingen, zoals naar school gaan, leren lezen en schrijven, geld verdienen of zorgen voor hun gezin.

De cijfers zijn nauwelijks te bevatten.

Zo besteden vrouwen en kinderen in sub-Sahara Afrika naar schatting 40 miljard dagen aan water halen.

Dat is net zoveel als het totaal aantal werkdagen van de beroepsbevolking van een land als Frankrijk.

Bovendien is de dagelijkse tocht om water te halen voor vrouwen en kinderen onveilig:

ze lopen vaak alleen en zijn dan kwetsbaar, zeker als ze de zware jerrycans meezeulen.

 

Vastenactie werkt mee aan het oplossen van de watercrisis.

We steunen onder andere waterprojecten in Congo, Sierra Leone, Nicaraqua en Indonesië die zorgen voor infiltratiesystemen, putten, pompen of opslagtanks.

Oplossingen die schoon water brengen bij de mensen die het nodig hebben.

Als een waterpunt vlakbij een school wordt gebouwd, zorgt het bijvoorbeeld voor grotere presentie, met name van jonge meisjes.

Onze bijdrage betekent dan ook veel meer dan alleen schoon water, want water verandert alles!

__________________________________________________________________________

 

Vieringen 1e communie

 

Zondag 12 mei 2019 

                                                                                                                                                                                  

10.00 uur parochie O.L. Vrouw van Bijstand te Baarle Nassau

12.00 uur parochie H. Antonius Abt te Chaam

 

Zondag 19 mei 2019

10.00 uur parochie Sint Petrus' Banden te Gilze

12.00 uur parochie H. Willibrordus te Alphen

 

Zondag 26 mei 2019

11.00 uur parochie H. Antonius Abt te Riel

 

Gebed, bezinning, ontmoeting en ontspanning

 

65 jaar Bedevaarten naar Banneux

 

Dit zijn de kernwoorden die horen bij een bedevaart naar de Maagd der Armen in Banneux:

Gezamenlijk of individueel gebed, bezinning doormiddel van de aangeboden vieringen, gesprek met medepelgrims of onze gedreven vrijwillige medewerkers en ontspanning tussen het hele gebeuren door of op de tombola-avond (maandag).

 

“Caritas Banneux bisdom Breda” organiseert voor het 65ste jaar meerdere bedevaarten naar Banneux N-D. Naast de 5-daagse reis staat ook de dagbedevaart op het programma.

 

5-daagse bedevaart

Vervoer in luxe (rolstoelvriendelijke) touringcar vanaf verschillende opstapplaatsen in het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), verblijf 5 dagen en 4 nachten in “Hospitaliteit Banneux Notre-Dame” welke beschikt over tweepersoonskamers met toilet en douche o.b.v. volpension, zowel met de heen- als de terugreis een verzorgde maaltijd aan het Zilvermeer in Mol (B), verzorgd bedevaartprogramma met eigen pastores, een enthousiast zorgteam (arts, verpleegkundigen, verzorgenden, helpenden, brancardiers).

Deelname mogelijk voor zowel gezonde (mobiele) als zieke/oudere (minder mobiele) pelgrims.

 

JUBILEUM-bedevaart: vrijdag 10 t.e.m. dinsdag 14 mei 2019

 

Prijs: 310 euro p.p. (toeslag 1-persoonskamer: 50 euro)

 

Dagbedevaart: zondag 12 mei

Vervoer met luxe touringcar met opstapplaatsen doorheen het bisdom Breda (a.d.h.v. inschrijvingen), bij aankomst deelname aan de Internationale Eucharistieviering en ’s middags aan het plechtige lof met pelgrimszegen, volledige betrokkenheid met het lopende Triduüm, inclusief warm middagmaal, ’s middags koffie/thee met stuk vlaai en een versnapering tijdens de terugreis in de bus.

 

Prijs: 47,50 euro p.p.

 

Uw interesse gewekt?

Neem een kijkje op onze website: http://banneux-breda.jouwweb.nl

En schrijf u in!

Info:

Tel: 0164 61 29 73

Email: banneux-breda@hotmail.com

 

ZIEKENTRIDUÜM 2019.

Op dinsdag 9, woensdag 10 en donderdag 11 juli wordt in de Sacramentskerk, Zandberglaan 58 te Breda weer

het jaarlijkse Ziekentriduüm georganiseerd. Dit jaar voor de 83e keer.

Een driedaagse van bezinning en ontspanning voor circa 200 gasten, ouderen en mensen, die behoefte hebben aan gewoon eens een praatje. Ook voor hen, die doorgaans geen kerk kunnen bezoeken.

De indeling van de drie dagen is als volgt :

Elke dag om 10.30 uur de Eucharistieviering.

Daarna een gezamenlijke lunch.

Vervolgens om 13.30 uur een ontspanningsgedeelte met o.a. koren.

Om 15.00 een Middagviering, waarna om 15.45 weer huiswaarts wordt gekeerd.

Velen komen al jaren en zijn zeer enthousiast. Wellicht wilt u het ook eens meemaken.

Aanmelden kan geschieden op donderdag 20 juni a.s.  tussen 10 en 12.00 uur.

Wilt u nadere inlichtingen, dan kunt u zich wenden tot :

Marion Commissaris, Groot IJpelaardreef 82, 4834 HP Breda. Telefoon : 076-5650836.

_________________________________________________________

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

 

 

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. E-mail adres: info@parochiebaarle-nassau.nl Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met  € 10,50 deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

______________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam

                                                    

                     

                                                                                                              

   

Vorige