Parochie O.L.V. van Bijstand te Baarle-Nassau 


Pastoraal team: Noodnummer 06-83 40 97 87

Pastoor J. Demmers, tel. 013-5081215, e-mail: j.demmers@hotmail.com

Pastor J. van Velthoven, tel. 0161-233743, e-mail: kapelaanvanvelthoven@gmail.com

Diaken G. Fennema, tel. 06-30948209, email: gfennema@kpnmail.nl.

Diaken J. Smies, tel. 013-5144174, email: diakenjsmies@home.nl.

Pastoraal-werkster P. Vermeulen-Dekker, tel. 06-51958259, email: p.vermeulendekker@gmail.com.

Ziekentriduüm 2018

Op 10, 11 en 12 juli 2018 wordt in de Sacramentskerk in Breda weer het jaarlijkse Ziekentriduüm georganiseerd. Dit jaar het 82e.

Driedaagse vieringen waren er veel in de tijd van het Rijke Roomsche Leven. En veel parochies organiseerden ook zo'n triduüm, speciaal voor zieken. Het Ziekentriduüm in de Sacramentskerk werd voor het eerst georganiseerd in 1930. Het was een initiatief van de toenmalige pastoor A. van Meel.

Op oude foto's zien we vooral bedlegerige patiënten, onder wie opvallend veel jongeren en zelfs kinderen.

Tegenwoordig zijn chronisch zieken en ouderen mobieler, denken we maar aan de rollator en de scootmobiel, die talloze mensen een bewegingsvrijheid geven, waar ze vroeger alleen maar van konden dromen. Maar het dragen van de beperkingen, die een chronische ziekte met zich meebrengt, blijft zwaar. Nog steeds brengt het Ziekentriduüm in de Sacramentskerk mensen bijeen, die elkaar helpen de last te dragen. Op deze drie dagen worden de vaste mantelzorgers ontlast van hun mooie, maar zware taak.

Aan de opzet van het triduüm is in de loop der jaren dan ook niet zoveel veranderd. Ook vroeger hielden liturgische plechtigheden, ontspanning, lunch, bezinning een praatje met elkaar en plezier maken elkaar in evenwicht op een manier, die velen aansprak en nog steeds aanspreekt. En wat ook is gebleven : de betrokkenheid van de vele vrijwilligers, die drie dagen van hun vakantie gebruiken om anderen mooie dagen te bezorgen. Wat ook gebleven is : Deelname is gratis.

Mocht u deze dagen bij willen wonen, dan kunt u zich hiervoor op (laten) geven tot en met 17 juni a.s. bij :

Marion Commissaris, Groot Ypelaardreef 82, 4834 HP  Breda.

Telefoon : 076-5650836.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Communie thuis

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt door leden van het pastoresteam de heilige Communie gebracht aan parochianen die door ziekte of hoge ouderdom niet meer naar de kerk kunnen komen. 

Zo blijven ook deze parochianen delen in de gemeenschap van de Kerk en de parochie. Ieder die op de eerste vrijdag de heilige Communie thuis wenst te ontvangen kan contact opnemen met één van de leden van het pastoresteam. Het spreekt voor zich dat in bijzondere omstandigheden ook buiten deze eerste vrijdag de heilige Communie thuisgebracht kan worden.

Ook is het mogelijk dat een familielid vanuit de eucharistieviering de heilige Communie meeneemt naar huis om thuis te delen. Daarvoor is in elke parochie een pyxis beschikbaar. Dat is een klein doosje waarin de Communie wordt meegegeven. Zo’n pyxis kunt u tijdelijk lenen bij de parochie. Als u zelf ter communie gaat kunt u de pyxis meenemen en een extra hostie vragen. Of, beter is, u plaatst de pyxis voorafgaand aan de viering op het altaar en neemt deze na de viering weer mee. De pastor zal dan een hostie in de pyxis leggen tijdens de consecratie.

Meer informatie over het gebruik van de pyxis kunt u vragen bij de kosters of bij diaken Fennema.

 

 

Parochiesecretariaat

Ons parochiesecretariaat, Nieuwstraat 14, 5111 CW, is elke dinsdagochtend geopend van 9.00 tot 10.30 uur, telefoon 013-5079226. E-mail adres: info@parochiebaarle-nassau.nl Misintenties kunt u ook schriftelijk opgeven: graag voor maandagavond een envelop met  € 10,50 deponeren in de brievenbus van het secretariaat.

Website: www.parochiebaarle-nassau.nl

______________________________________________________________________________

Weekendvieringen in de regio

zaterdag 17.00 uur: Gilze*

zaterdag 19.00 uur: Alphen

zaterdag 19.00 uur: Baarle-Nassau

zondag 09.30 uur: Riel

zondag 09.30 uur: Ulicoten

zondag 11.00 uur: Chaam*

* altijd eucharistieviering

                                                                                

                     

                                                                                                              

   

Vorige